1. У ,,Нашем стварању“ се објављују радови из области књижевности, ликовне уметности, филма, позоришта, музике, стрипа и хуманитарних наука.

2. Текстове слати на адресу nase.stvaranje@lkc.org.rs у Word формату (фонт Times New Roman, величине 12).

3. На исти мејл доставити и кратку биографију аутора (у случају превода и преводиоца).

4. За библиографске референце користити фусноте.

5. Редакција ће прегледати пристигле радове и обавести Вас да ли ће Ваш прилог бити објављен.

6. У мејлу треба доставити и број телефона аутора прилога, као и адресу на коју можемо послати штампани примерак публикације.