program-devetog-samita-ex-yu

Dragi ljubitelji fotografije,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Foto klub „Leskovac” organizuje IX Samit fotografa eks Jugoslavije u periodu od  10. do 13. oktobra 2019. godine  sa ciljem da se unapredi saradnja između Saveza i foto organizacija sa prostora nekadašnje Jugoslavije.

samit-fotografa-ex-yu-suva-planina