Urednik programa: Dragana Nikolić, Nebojša N. Kocić

Misija programa za decu je da obogaćuje kulturni život dece i mladih, neguje kulturne, obrazovne i estetske vrednosti, da afirmiše kreativne aktivnosti predškolske, školske i srednjoškolske dece, a u saradnji sa obrazovnim ustanovama i srodnim udruženjima, stvarajući i negujući tako buduću publiku svojih programa. Svoju misiju program za decu i mlade ostvaruje kroz pripremu i realizaciju različitih kreativnih radionica, tribina, izložbi dečjih radova, predstava, promocija knjiga za decu... 

     U trenutku kada naše društvo prolazi kroz buran tranzicioni period, koji sa sobom donosi i mnoge negativne pojave ( pad sistema vrednosti, neaktivnost, apatiju... ), priprema i realizacija programa namenjenih deci i mladima predstavljaju značajan segment u radu Leskovačkog kulturnog centra i pozitivnu alternaciju svim oblicima negativnih društvenih pojava. 

     Program za decu i mlade uvek će biti otvoren za nove inicijative; podizati standarde u promociji i afirmaciji dečjeg stvaralaštva; mesto za okupljanje mladih i kretivnih ljudi, kao i mesto gde naši najmlađi sugrađani mogu provesti, na kvalitetan i kreativan način, svoje slobodno vreme.