Urednik programa: Gordana Bošković

Zgrada Leskovačkog kulturnog centra ima namensku galeriju pogodnu za velike likovne manifestacije i za izlaganje reprezentativnih ostvarenja iz oblasti likovne umetnosti. Pored Velike galerije, za izlaganje umetničkih ostvarenja su opremljeni i Veliki hol i Hol na spratu. U Velikom holu priređivale su se izložbe slika velikog formata i monumentalnija vajarska ostvarenja. Hol na spratu pogodan je za izložbe manjeg obima.

     Likovni program Leskovačkog kulturnog centra spada u prestižnije programe ove institucije, tako da nema dana u godini bez likovne manifestacije. Pored stalnih izložbi radova umetnika različitih generacija i različitog likovnog obrazovanja iz različitih sredina, Kulturni centar organizuje nekoliko značlajnih tradicionalnih manifestacija. 

     MAJSKI LIKOVNI SALON je tradicionalna izložba ostvarenja akademskih slikara iz Leskovca i okoline. Za ovu izložbu se selekcionišu radovi i nagrađuju se autori tri najbolja rada. 

     LIKOVNA KOLONIJA „VLASINA“ nastavlja tradiciju sedamdesetih godina započete likovne kolonije „Kopašnica“. Do sada su na Koloniji „Vlasina“ učestvovali značajni likovni umetnici iz zemlje i okruženja. Zahvaljujući Koloniji, Kulturni centar u svom fundusu, koji stoji na raspolaganju gradskim ustanovama i javnim preduzećima, ima oko 500 slika. Svake godine se u Velikoj galeriji organizuju izložbe radova nastalih na ovoj likovnoj koloniji. 

     LIKOVNA KOLONIJA „U SRCU GRADA“. Kolonija bi tematska bila vezana za znamenitosti Leskovac i okoline (građevine, parkovi, spomenici, manifestacije...). Slike nastale na Koloniji bile bi svojevrsna prezentacija gradskog jezgra i okoline. 

     OKTOBARSKI LIKOVNI SALON je jedna od najstarijih likovnih manifestacija u gradu. Pedeset godina u kontinuitetu se organizuje ovaj Salon na kome učestvuju likovni umetnici, kako amateri, tako i akademsko obrazovani. I za ovaj salon se radovi selekcionišu i i nagrađuju se autori tri najbolja rada.