Tribinski program LKC-a predstavlja i afirmiše sve oblike književnog stvaralaštva sa ciljem da promoviše kvalitetan, odgovoran i kritički odnos prema pojavama i problemima sa kojima se suočavaju savremeni čovek i savremeno društvo; predstavlja i ostvarenja vezana za tradiciju i prošlost koje, izvesno je, pomažu da potpunije shvatimo sadašnjost i očuvamo svoj nacionalni i stvaralački identitet i potencijal.

KNJIŽEVNO-TRIBINSKI PROGRAM REALIZUJE SE KROZ SLEDEĆE SADRŽAJE:

- KNJIŽEVNO-PROMOTIVNI PROGRAMI (književni susreti, poetske večeri, promocije knjiga i periodičnih publikacija)

- MANIFESTACIJE POSVEĆENE POPULARISANJU KNJIGE, JEZIKA I OSTALIH OBLIKA STVARALAŠTVA (Prodajni Salon knjiga sa pratećim književno -promotivnim programom koji predstavlja autore i izdavače; tematske izložbe vezane za autore, knjige i izdavače; multimedijalni književno - umetnički programi na otvorenom (trgovi, parkovi, dvorišta leskovačkih etno - kuća)

- SUSRET SA…predstavljanje značajnih zavičajnih stvaralaca ali i onih najvrednijih na nacionalnom nivou

-STRUČNI I NAUČNI SKUPOVI (Naučni skup „Književnost na dijalektu")

-TEMATSKE TRIBINE - PREDAVANJA (problemi i stvaralaštvo osoba sa invaliditetom, kritičko-autorske tribine o pitanjima individualnosti, religije, morala, globalizacije, istorije...)