Организациона структура

Сања Цонић

Директор
sanja.conic@lkc.org.rs

Драган Јовић

Уредник филмског програма
dragan.jovic@lkc.org.rs

Саша Стевановић

Уредник музичког програма
sasa.stevanovic@lkc.org.rs

Ивана Ристић

Уредник трибинског и ликовног програма
ivana.ristic@lkc.org.rs

Дарко Злопорубовић

Уредник сценског програма
darko.zloporubovic@lkc.org.rs

Ана Злопорубовић

Уредник књижевно-издавачког програма
ana.zloporubovic@lkc.org.rs

Слађана Младеновић

Уредник програма за развој културног аматеризма
sladjana.mladenovic@lkc.org.rs

Драгана Николић

Уредник дечијег и програма за младе
dragana.nikolic@lkc.org.rs

Весна Ђорђевић

Уредник програма уметност фотографије
vesna.djordjevic@lkc.org.rs

Небојша Коцић

Уредник
nebojsa.kocic@lkc.org.rs