Dirigent: Igor Krizman, Hrvatska

Solisti:

Valerij Sokolov, violina, Ukrajina

Miroslav Pavlović, violina

Damjan Saramandić, violončelo

David Saramandić, violina

Tamara Tanasković, violina

Sonja Saramandić, violina

Goran Kentera, violina

Jovica Ivanović, harmonika