Gudački kvartet:

Valerij Sokolov, violina

David Saramandić, violina

Nemanja Živanović, viola

Damjan Saramandić, violončelo