Veronika Antunović, oboa

Ivana Uzelac, viola

Igor Lazić, horna

Marko Bogdanović, klavir

Koncert se održava u Svečanoj sali grada