Dirigent: Igor Krizman, Hrvatska

 

Solisti:

Valerij Sokolov, violina, Ukrajina

Damjan Saramandić, violončelo