Urednik: Dragan Radović

Književni program Leskovačkog kulturnog centra ima zadatak da, kroz manifestacije i izdavačku delatnost, omogući kulturnoj javnsti grada susrete sa značajnim književnim stvaraocima iz zemlje i inostranstva, da čuva književnu baštinu, te da podstiče i afirmiše književno stvaralaštvo umetnika iz ovog kraja. 

Sve ovo ostvaruje se putem književnih večeri, promocija knjiga, predavanja, radionica i gostovanja stvaralaca iz drugih sredina u Leskovcu kao i gostovanja leskovačkih pisaca u drugim sredinama.

Važan stožer u književnoj delatnosti je časopis „Naše stvaranje“ na čijim stranicama književnost zauzima značajno mesto.  

Književni program ne zapostavlja nijedan vid književnog stvaralaštva, tako da se podjednaka pažnja poklanja poeziji, prozi, književnoj kritici, esejistici, teoriji i istoriji književnosti; pažnja se poklanja i srodnim disciplinama kao što su filozofija, sociologija, estetika, komunikologija, teorija informacija, ali i recitovanje, afirmisanje govorne kulture i negovanje zavičajnog govora.

Kulturni centar je domaćin međunarodnog naučog skupa DIJALEKTI SRPSKOGA JEZIKA: ISTRAŽIVANJA, NASTAVA, KNJIŽEVNOST, koji se bijenalno održava od 2006. godine.