U očekivanju kataloga 46. saziva #LikovnaKolonijaVlasina2019