U očekivanju kataloga 46. saziva Likovna kolonija Vlasina 2019

U očekivanju kataloga 46. saziva #LikovnaKolonijaVlasina2019, podsećamo na katalog i izložbu 45. saziva #LikovnaKolonijaVlasina2018, otvorenu u Leskovačkom kulturnom centru, 1. avgusta 2019.

Učesnici 45. saziva: 
diSTRUKTURA (Milica Milicevic i Milan Bosnic)
Aleksandar Jestrović James Din
Ivan Milenkovic
Olivera Parlic – Karajanković
Uroš Pavlović
Jovan Spasic
Predrag Terzic
Nina Todorovic
Svetlana Volic
Anica Vučetić

Učesnici 46. saziva: 
Ljubomir Vucinic
Bosiljka Zirojević Lečić, 
Joskin Shiljan
Igor Bošnjak, 
Nada Arnaut, 
Dusica Drazic
Marija Konjikusic
Nemanja Milenkovic
Nikola Radosavljević
Aleksandar Spasic
Vuk Ninkovic
Marija Petkovic 
Nina Todorovic
Kustos 46. saziva po pozivu: Katarina Kostandinovic-

Selektor oba saziva: Nina Todorovic