Конкурс за најлепшу песму на дијалекту 2023

Лесковачки културни центар 

расписује 

.

КОНКУРС 

за најлепшу песму написану на дијалекту 

.

.

Лесковачки културни центар вас позива да учествујете на Конкурсу за најлепшу песму написану на дијалекту (народном говору). Право учешћа имају сви аутори којима је српски матерњи језик. 

Приспеле радове ће прегледати селектор и изабраће најбоље песме које ће бити објављене у посебној публикацији ˗ зборнику дијалекатске поезије.  

Поред тога, селектор ће изабрати 10 песника који су послали најквалитетније радове и ти аутори ће учествовати на манифестацији ,,У ритму дијалекта” која ће се одржати крајем новембра 2023. године у Лесковачком културном центру.   

На овој манифестацији аутори ће казивати своје стихове, а жири ће изабрати најлепшу дијалекатску песму овогодишњег програма, чији аутор ће бити награђен новчаном наградом од 10.000 динара. Такође, на овој манифестацији биће додељена и награда публике, као и специјална награда за допринос неговању дијалекатске поезије (ове награде нису новчане). 

.

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

.

  • Аутори треба да пошаљу једну песму која је писана народним језиком, тј. било којим дијалектом којим се говори на територији наше земље.   
  • Песме слати у прогрaму Microsoft Wоrd, фонтом Times New Roman, величина фонта 12, ћириличним писмом. Текст не треба бити дужи од једне странице А4 формата. 
  • Поред текста песме, у мејлу доставити и следеће податке:  
  • Име и презиме аутора; 
  • Број телефона; 
  • Адресу и место становања; 
  • Назив дијалекта на коме је писана поезија и назив места у коме се  тако говори; 
  • Уколико у тексту песме има дијалектизама (речи које су карактеристичне само за ту говорну зону), испод песме написати значење тих речи.  

Пријаве које не садрже све тражене податке и не испуњавају услове конкурса неће бити разматране. 

  • Радове слати на мејл uritmudijalekta@lkc.org.rs са назнаком За конкурс
  • Слањем радова на Конкурс учесник гарантује да су послате песме његово ауторско дело и даје право Лесковачком културном центру да послате текстове користи у сврху промоције манифестације (објављивање у електронским и штампаним медијима, као и објављивање у зборнику дијалекатске поезије и сл.). 

Конкурс је отворен од 11. марта до 15. маја 2023. године.  

Додатне информације у вези с конкурсом можете добити на мејлу uritmudijalekta@lkc.org.rs

.