KONKURS za 61. Oktobarski likovni salon

Leskovački kulturni centar raspisuje

K O N K U R S

za 61. Oktobarski likovni salon 2023.

Leskovački kulturni centar raspisuje konkurs za ovogodišnji 61. Oktobarski likovni salon. Pozivamo sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da prilože svoje radove za ovu tradicionalnu izložbu. Pravo učešća imaju svi stvaraoci sa teritorije grada Leskovca, kao i autori iz regiona, bez obzira na njihov profesionalni status. Selekciju radova i odluku o nagradama za tri najbolja rada doneće stručni žiri, a rezultati i termin otvaranja izložbe biće objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Leskovačkog kulturnog centra. Konkurs je otvoren do 8. oktobra 2023. godine.

Autori mogu da prijave najviše tri rada koji se po formi i sadržini mogu izložiti u Galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Obaveza učesnika je da prijavu za konkurs dostave u elektronskoj formi kao i da pri predaji radova popune prijavu koja će se koristiti kao revers za predati rad. Prijava treba da sadrži lične podatke, kontakt, fotografije radova koji se predlažu za izložbu i kratku biografiju, takođe u elektronskoj formi isključivo na priloženom obrascu prijave, slanje preko linkova nije prihvatljivo. Bez elektronske prijave, popunjenog i potpisanog reversa i svih traženih podataka i fotografija, prijava se neće razmatrati.

Radovi se mogu doneti lično svakog radnog dana od 9 do 14 časova ili poslati poštom na adresu:

Leskovački kulturni centar, Bulevar oslobođenja 101, 16000 Leskovac, sa naznakom „Za Oktobarski likovni salon“.

Kontakt osoba za prijem radova: Ivan Mladenović, tel: 064 803 2820.
Kontakt osoba za onlajn prijave: Ivana Ristić, tel: 064 876 3390; e-mail: ivana.ristic1@gmail.com.

Posle zatvaranja izložbe, autori su u obavezi da primljene radove preuzmu u roku od sedam dana. Radove koji nisu izabrani za izlaganje, autori mogu podići u roku od sedam dana nakon završene selekcije. Organizator ima pravo da odabrane radove objavi u katalogu i medijima.
________________________________________
Prijavu možete skinuti na linku: https://lkc.org.rs/wp-content/uploads/2023/09/PRIJAVA-za-OKTOBARSKI-SALON-2023.doc