КОНКУРС за најлепшу песму написану на дијалекту

Лесковачки културни центар

расписује

КОНКУРС

за најлепшу песму написану на дијалекту

 

 

Лесковачки културни центар вас позива да пошаљете до 3 своје ауторске песме које су писане на вашем локалном говору. Право учешћа имају сви аутори којима је српски матерњи језик.

Приспеле радове ће прегледати селектор и изабраће најбоље песме, које ће бити објављене у посебној публикацији ˗ збирци дијалекатске поезије.

Поред тога, селектор ће изабрати 15 песника који су послали најбоље песме и ти аутори ће учествовати на манифестацији ,,У ритму дијалекта“ која ће се одржати 26. јуна 2021. године у Лесковачком културном центру.

На крају манифестације биће изабрана најлепша дијалекатска песма овогодишњег програма, чији аутор ће бити награђен новчаном наградом од 10.000 динара.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

· Аутори треба да пошаљу најмање једну, а највише три песме које су написане народним језиком, тј. било којим дијалектом којим се говори на територији наше земље.

· Радове слати на мејл ana.jovic@lkc.org.rs, са назнаком За конкурс.

· Поред текста песама, у мејлу доставити и следеће податке: име и презиме аутора, град, број телефона, назив дијалекта на коме је писана поезија.

· Слањем радова на Конкурс учесник гарантује да су послате песме његово ауторско дело и даје право Лесковачком културном центру да послате текстове користи у сврху промоције манифестације (објављивање у електронским и штампаним медијима и сл.).

 

Конкурс је отворен од 5. маја. 2021. до 5. јуна 2021. године.

Додатне информације у вези са конкурсом можете добити на мејлу ana.jovic@lkc.org.rs или на телефон: 064/8316997