JAVNI KONKURS za izlaganje tokom 2024. godine

Leskovački kulturni centar

oglašava

JAVNI KONKURS

za izlaganje tokom 2024. godine

– Za Galeriju u 2 termina tokom godine,

– za izložbeni proctor u holu LKC u 2 termina tokom godine.

Konkursne prijave mogu da podnose akademski obrazovani umetnici, članovi udruženja (ULUS, ULUPUDS), ostali već afirmisani likovni stvaraoci koji u Leskovcu nisu samostalno izlagali poslednjih pet godina, kao i kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti sa autorskim projektima.

Prijava treba da sadrži:

– kratku biografiju,

– osnovne lične podatke i kontakt,

– opis projekta, odnosno izložbe,

– vizuelnu dokumentaciju (katalog, fotografije dela koja bi izlagali).  

Konkurs je otvoren do 12. decembra 2023. godine.

Materijal za konkurs se može dostaviti poštom na adresu: Leskovački kulturni centar, Bulevar oslobođenja 101, 16000 Leskovac,

ili u elektronskom obliku na e-mail: ivana.ristic1@gmail.com (sa naznakom „Za konkurs za izlaganje“).

Dokumentaciju slati u PDF (preset:Web) formatu.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Leskovačkog kulturnog centra.