Konkurs za Majski likovni salon 2023.

Leskovački kulturni centar raspisuje konkurs za ovogodišnji 27. Majski likovni salon 2023. godine. Pozivamo sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne umetnike da konkurišu za ovu tradicionalnu izložbu. Pravo učešća imaju svi stvaraoci sa statusom akademskog umetnika iz cele Srbije. Svaki autor može da priloži maksimalno tri rada.
Novina ove godine je da se uvodi nagrada Majskog salona. Selekciju radova i odluku o nagradi doneće stručni žiri.
Prijava za konkurs treba da sadrži lične podatke, kontakt, fotografije radova koji se predlažu za izložbu i kratku biografiju u elektronskoj formi.
Radovi se mogu dostaviti lično (radnim danom od 9:30 do 14:00 sati) ili poštom na adresu:
Leskovački kulturni centar, 16000 Leskovac, Bulevar Oslobođenja 101, sa naznakom „Za Majski likovni salon 2023“;
Konkurs je otvoren do 27. aprila 2023. godine.
Kontakt osoba za prijem radova: Ivan Mladenović, tel: 064 803 2820;
Kontakt osoba za on line prijave: Ivana Ristić, e-mail: ivana.ristic1@gmail.com; tel: 064 876 3390;
Obaveštenje o rezultatima konkursa i termin otvaranja izložbe biće objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici LKC.


Posle zatvaranja izložbe, autori su u obavezi da primljene radove preuzmu u roku od deset dana.