Kritičari su izabrali 2021: Ulica! Grafiti scena iz blokova

U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda do 4. marta je otvorena izložba „Ulica! Grafiti scena iz blokova“, postavljena u okviru ciklusa „Kritičari su izabrali“, ustanovljenog 1967. godine, koji je 2001. modifikovan u autorsku izložbu dobitnika nagrade za likovnu kritiku „Lazar Trifunović“. Kustoskinja izložbe Dragana Kovačić dobitnica je ove prestižne nagrade za 2018. godinu. Izložba grafiti crtača iz blokova u Galeriji Kulturnog centra Beograda povezuje podkulturu sa zvaničnom kulturom.

Sa zadovoljstvom se sećamo dugogodišnje saradnje sa Draganom Kovačić, od njene autorske izložbe japanske grafike iz fonda Narodnog muzeja u Beogradu „Novo lepo mesto Edo“, do njenog predavanja o Pablu Pikasu u Leskovačkom kulturnom centru 2016. godine, kojim nam je približila život i delo velikog umetnika i njegove veze sa Srbijom.

Dragana KovačićDragana Kovačić „Ulica! Grafiti scena iz blokova“, Likovna galerija KCB

(Foto GSLU)

Izložba „Kritičari su izabrali“ organizuje se u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda od 1967. godine, a od 2001. godine modifikovana je u autorsku izložbu dobitnika nagrade za likovnu kritiku „Lazar Trifunović“.

(Foto GSLU)

Kao dobitnica nagrade za 2018. godinu, Dragana Kovačić se na izložbi opredelila za koncept kojim je uličnu umetnost, nastalu u arhitektonici novobeogradskih blokova, prevela u sasvim drugačiji kontekst, u oficijelnu (prestižnu) galeriju. Na taj način kreirala je dvostuki izazov ‒ umetnicima koji se izražavaju u tzv. slobodnom stilu, van pravila zvaničnog umetničkog života, a istovremeno i etabliranoj galeriji ‒ da preda zidove sasvim drugačijoj vrsti stvaralaca.

Zajednički rad pod nazivom „ULICA!“ osmišljen je kao jam akcija grafiti crtača Hope-a, Cash-a i Junk-a i njihovih gostiju, Yens-a, Sub Zero-a i Abs-a, koji dolaze iz potkuluturnog miljea novobeogradskih blokova. Oni su predstavnici dveju generacija crtača koji na ovom prostoru neprekidno deluju od sredine osamdesetih godina dvadesetog veka.

Grafiti crtači iz blokova nisu etablirani na talasu komercijalizacije i konzumerizma koji je prisutan poslednjih godina u tzv. uličnoj umetnosti u centralnom delu Beograda gde se kroz preuzimanje slika, stilova i postupaka iz drugih izvora i medija, izvode primamljivi i često samodopadni radovi koji stvaraju privid gradskog umetničkog pokreta. Praksa Hope-a, Cash-a i Junk-a očuvana je u autentičnom obliku, a započeli su je crtači prve generacije, Yens, Sub Zero i Abs. Njihovi radovi nastaju na ivici i u latentnoj tenziji između legalnog i nelegalnog, sa uporištem u izvornoj kulturi hip hopa.

Preuzeto sa sajta RTS-a

Dragana Kovačić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek istorije umetnosti sa temom „Futuristički manifesti i italijansko slikarstvo od 1909. do 1916. godine“. Magistrirala na Odesku za filmologiju Fakulteta dramskih umestnosti u Beogradu sa temom „Evropska filmska avangarda treće decenije.  Doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  sa temom „Crtež kao sredstvo vizuelnog istraživanja u zapadnoevropskoj umetnosti od 1870. do 1900.“

Od 1986. kao likovni kritičar počela da sarađuje u „Književnoj reči“, „3 + 4“, „Sineastu“, „Beorami“ kao i programu „Ritam srca“ Studija B. Poslednjih decenija redovno objavljuje stručne i naučne tekstove u izdanjima Narodnog muzeja, predgovore kataloga samostalnih i grupnih izložbi, kao i oglede o savremenoj srpskoj grafici u Evropskoj  reviji za modernu grafiku, knjigu i umetnost na papiru, „Grapheion“ (Prag). Od  1991. je kustos celokupnog fonda Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu i to do 1997. kada postaje kustos Zbirke crteža i grafike stranih autora Kabineta grafike. Zvanje višeg kustosa stiče 1999, a zvanje muzejskog savetnika 2007.

U periodu od 1987. do danas kao saradnik, koautor i autor učestvovala u realizaciji više od pedest izložbi, a od 1989. sarađuje u organizaciji i koncepciji godišnjih i bijenalnih izložbi  kao selektor i član žirija.

Stalni je član međunarodnih profesionalnih udruženja, i to: Međunarodnog komiteta muzeja (ICOM) od 2000, kao i Međunarodne mreže kustosa holandske i flamanske umetnosti (CODART ) od 2005. godine.

Dobitnica je Nagrade Lazar Trifunović za 2018. godinu.

Živi u novobeogradskim blokovima.