Monografija "50 godina Galerije savremene likovne umetnosti Niš"

U Oficirskom domu u Nišu ovih dana predstavljena je monografija „50 godina Galerije savremene likovne umetnosti Niš“. Između korica knjige sakupljeni su istorijat ove ustanove kulture od nacionalnog značaja, čiji je prvi direktor bio Lazar Trifunović, a prvi predsednik Umetničkog saveta Ivan Tabaković; pregled bogatog fonda slika najpoznatijih likovnih umetnika Srbije i regiona; izložbena aktivnost koja beleži vrhunske domaće i strane umetnike od Save Šumanovića, Patra Konjovića i Vlade Veličkovića, do Pabla Pikasa i Salvadora Dalija; a tu su i značajne manifestacije i programi, među kojima posebno mesto ima likovna kolonija Sićevo, najstarija srpska i jugoslovenska umetnička kolonija, čiji je inicijator bila Nadežda Petrović. Institucija za primer i istorija vredna pažnje i pamćenja!

(Foto GSLU)

Promocija monografije „50 godina Galerije savremene likovne umetnosti Niš“održana je u velikoj sali Oficirskog doma.

O knjizi su govorili: dr Srđan Marković, istoričar umetnosti, recenzent izdanja, mr Perica Donkov profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, član Umetničkog saveta GSLU Niš, Emilija Ćoćić Bilić – direktor Galerije i Milica Todorović – programski direktor GSLU i urednik izdanja.

 Galerija savremene likovne umetnosti Niš je osnovana 9. juna1970 kao prva samostalna ustanova te vrste na području centralne Srbije. Prvi direktor Galerije bio je dr Lazar Trigunović a prvi predsednik Umetničkog saveta akademik Ivan Tabaković. Za pedeset godina postojanja Galerija je u Nišu priredila 1286 izložbi ( od toga 92 su izložbe strane umetnosti) i šezdesetak izložbi u drugim sredinama ( inostranstvo, gradovi bivše Jugoslavije i mnogi gradovi Srbije). Niška Galerija ima karakter muzejske ustanove jer poseduje vlastiti fond umetničkih dela koji trenutno ima 1689 eksponata podeljenih u pet zbirki. Muzeološka delatnost Galerija podrazumeva brigu o popuni, čuvanju, zaštiti, proučavanju i prezentovanju  vlastite kolekcije. Takođe Galerija organizuje dve manifestacije koje su internacionalnog karaktera: Likovnu koloniju Sićevo i Grafičku radionicu. 

 Galerija je tokom svog dosadašnjeg postojanja imala obimnu aktivnost na različitim poljima, organizovala je brojna dešavanja što je sve nudilo ogromnu dokumentarnu građu koja je obrađena i sistematizovana u formi jedinstvene knjige.

 Monografije je produkt zajedničkog rada postojećeg kustoskog tima GSLU Niš. Pored recenzije i uvodnog teksta direktorke Emilije Ćoćić Bilić monografija sadrži 12 poglavlja. Kratak osvrt na izložbenu aktivnost u Nišu pre osnivanja Galerije kao i tekstove o osnivanju i istorijatu Galerije, o izložbenim prostorima, izložbenoj i izdavačkoj aktivnosti potpisuje Milica Todorović. Radmila Kostić je pisala o fondu umetničkig dela analizirajući ga po zbirkama. Tekst Dragana Stankovića odnosi se na čuvanje, zaštitu fonda i konzervatorski atelje dok je tekst Lele Dinić o dokumentaciji Galerije. Milan Ristić je pisao o likovnoj koloniji Sićevo  a Sonja Vukašinović o Grafičkoj radionici „Sićevo“. Rezimei tekstova prevedeni su na engleski jezik. Monografija je pisana sa primenom naučne aparature a dodatnu vrednost joj daju dva poslednja poglavnja:  Popis svih realizovanih izložbi sa bibliografijom i Popis svih dela u fondu .

(Foto GSLU)

Ukupna obim monografije je 370 strana, bogato je ilustrovana sa više od dvestotine fotografija. Grafički ju je oblikovao mr Aleksandar Dević .

 Govoreći na promociji dr Srđan Marković je istakao da je monografija plod velikog istraživačkog rada i da će biti nezaobilazno štivo za mnoge autore u budućnosti, dodajući da oni koji odlučuju treba da adekvatno sagledaju značaj i potrebe Galerije „kako bi se konačno ideja još Lazara Trigunovića o samostalnoj zgradi i stalnoj postavci, ostvarila“. Perica Donkov se između ostalog osvrnuo da doprinos Galerije osnivanju Fakulteta umetnosti u Nišu i adekvatan izložbeni program koji za sudente ima značajan edukativni karakter.

 Monografija „50 godina Galerije savremene likovne umetnosti Niš“ je pisano svedočanstvo o ustanovi koja zahvaljujući svojoj aktivnosti daje poseban doprinos kulturnom i umetničkom životu matičnog grada a ima i značajnu poziciju i ugled u nacionalnom okviru.

Preuzeto sa sajta Niških vesti