O Slobodanu Džuniću

У Лесковачком културном центру 28. марта одржана је промоција књиге „Магични реализам Слободана Джунића“ др Данијеле Костадиновић, професора на Департману за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу.

Богат стваралачки опус Слободана Джунића био је повод за разговор о митологији, наратологији, магичном реализму и многобројним књижевно-теоријским, књижевно-историјским, лингвистичким и антрополошким темама.

Данијела Костадиновић, истраживач у области књижевности, аутор је неколико књига, објављује радове у стручним публикацијама и научним зборницима, листовима и часописима. Преводи са македонског и руског језика књижевну критику, есејистику, поезију и прозу. Добитник је више награда, међу којима је и Светосавски печат за ауторски и издавачки подухват године за антологију љубавне лирике „Од чежње до ероса“ коју је превела са македонског на српски језик.