Позив уметницима за пријаву на конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности

На основу Конкурса за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2022, који је расписало Министарство културе и информисања 11. марта

https://kultura.gov.rs/konkurs/30/6231c3367f454?fbclid=IwAR0VV767TFBmHej6V5c5k_8V7n1vfdqVFVWdLmeV4ieEwRBtWjC0c1QlG2k  
позивамо Вас да доставите понуду за највише 4 своја дела.

У прилогу доставити:

1. Радну биографију
2. Репродукције понуђених радова
3. Каталошке податке (назив дела, техника, димензије, година настанка)
4. Цену дела
5. Контакте (адреса, број телефона, е-маil, веб сајт)

 

Понуде слати у електронској форми на lkc@lkc.org.rs најкасније до 4. априла 2022. године.

 

Комисија Лековачког културниг ценра ће одабрати радове за Конкурс Министарства културе и информисања, за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2022. годину.