KONCERT KAMERNE MUZIKE // STRINGS 2020

STRINGS 2020.

KONCERT KAMERNE MUZIKE
12. 9. 2020. u 20 h
Leskovački kulturni centar

Profesori predavači i polaznici su od samog osnivanja sastavni deo STRINGS festivala. Nakon osam godina, profesori su i dalje profesori a neki polaznici su od učenika postali studenti ili profesori. Na ovom koncertu će biti predstavljeni profesori predavači, profesori i asistenti na akademijama kao i sadašnji studenti. Svi učesnici koncerta su u prethodnim godinama bili deo STRINGS porodice.

Foto: Dragana Udovičić