Promocija monografije ,,Jugoslovenska kinoteka – 70 godina" u okviru 13. festivala LIFFE

U okviru pratećeg programa 13. festivala LIFFE održana je promocija monografije ,,Jugoslovenska kinoteka – 70 godina“. O ovoj monografiji govorila je Mada Medić, priređivač.