Rektor univerziteta umetnosti u Beogradu prof. Zoran Erić o Letnjoj umetničkoj školi u Leskovcu