Nagrada Nikolaj Timčenko uručena Predragu Petroviću

Na 15. Danima Nikolaja Timčenka, koji su održani od 4. do 6. novembra, uručena je nagrada koja nosi ime jednog od najznačajnijih stvaralaca i intelektualaca u istoriji Leskovca, Predragu Petroviću za knjigu Enciklopedizam i teorija romana, koju je objavila Čigoja štampa. U obrazloženju žirija koji su činili Jovan Pejčić, predsednik Zadužbine Nikolaj Timčenko, Biljana Mičić, profesor književnosti i Dragan Žunić, profesor univerziteta, između ostalog se kaže: „Iz konteksta svetske literature i predstavljanja različitih pojavnih formi enciklopedizma u konkretnim delima, Petrović osvetljava enciklopedijsko usmerenje srpskog romana, obrazlažući u tom smislu dve velike poetičke linije (jednu parodijsko-satiričnu, i drugu u znaku preispitivanja istorije) duž kojih se ono može pratiti, uz precizno određenje čvornih tačaka koje su obeležile pojave konkretnih dela – od Sterijinog Romana bez romana i Burleske gospodina Peruna boga groma Rastka Petrovića, preko Kišovog Peščanika i Pavićevog Hazarskog rečnika do velike sinteze u Pakićevom Zlatnom runu“.   

„Pridružujući se nizu uglednih proučavalaca književnosti koji su ovenčani ovim priznanjem, od Novice Petkovića do Gorane Raičević, čini mi se da smo svi povezani i prosvetljeni duhovnim zrakom koji izvire iz monumentalnog i svestranog opusa Nikolaja Timčenka“, rekao je ovogodišnji laureat Predrag Petrović, književni kritičar, teoretičar književnosti i esejist. Primetio je da je upravo Timčenko bio enciklopedijski duh koji se u svojim studijama, kritikama i esejima, s podjednakom kompetencijom i uverljivošću bavio temama i autorima kako iz srpske, tako i iz evropske književnosti i filozofije. „U vremenu u kojem danas živimo Timčenko je naš dragoceni i toliko potrebni sabesednik na putu razumevanja književnosti i odbrane pozicije književnog kritičara i tumača, kao svesnog i savesnog intelektualca, angažovanog na afirmaciji kulturnih, humanističkih i nacionalnih vrednosti“, zaključio je Petrović. 

Na trodnevnoj manifestaciji predstavljena su četiri izdanja koja je ove godine objavila Zadužbina Nikolaj Timčenko. To su Timčenkova knjiga Pesnikov svet – O poeziji Fridriha Helderlina, koju je priredio Vladimir Mičić; Veliki krug – Književna prijateljstva Miloša Crnjanskog Gorane Raičević, prošlogodišnje dobitnice nagrade Nikolaj Timčenko; Osvetliti, objasniti – Književnoistorijska i uporedna istraživanja Dušana A. Janjića, koja je priredila Biljana Mičić i Geografija duše – etika i njene senke Jovana Bukelića. Takođe, održan je okrugli sto o književnim i umetničkim legatima Srbije na kome su učestvovali predstavnici Zadužbine Nikolaj Timčenko i Legata Milića od Mačve iz Kruševca. 

.

Ivana Ristić